Har du kjøpt Easee, Zaptec eller Futurehome Charge i løpet av de siste 10 månedene?

Sjekk om du er kvalifisert til å få vårt smarte energisystem installert gratis.

Simple S4F [NO]

Kvalifisering

Se om du kvalifiserer!


Når investerte du i hjemmelader?


Dessverre oppfyller du ikke ett eller flere av kriteriene for å få StrømKontroll ™ kostnadsfritt installert.

Kriteriene for Gratis StrømKontroll™

 • Du må ha installert en elbillader (Zaptec, Easee eller Futurehome Charge) i løpet av de siste 10 månedene.

 • Du må være juridisk eier av boligen det søkes om.

 • Du kan ikke ha søkt om støtte fra Enova til "Pris- og effektstyrte energilagringssystemer" for denne boligen.

 • Boligen må være enebolig, rekkehus eller hytte. Boligblokker kvalifiserer ikke.

 • Du må enten ha elektrisk gulvvarme og/eller varmtvannsbereder installert i huset.

 • Strømmåleren må være plassert inne i huset.

Vil du vite mer om StrømKontroll™? Prøv strømkalkulatoren vår og se hvor mye du kan spare årlig på dine strømutgifter.

Dessverre oppfyller du ikke ett eller flere av kriteriene for å få StrømKontroll ™ kostnadsfritt installert.

Kriteriene for Gratis StrømKontroll™

 • Du må ha installert en elbillader (Zaptec, Easee eller Futurehome Charge) i løpet av de siste 10 månedene.

 • Du må være juridisk eier av boligen det søkes om.

 • Du kan ikke ha søkt om støtte fra Enova til "Pris- og effektstyrte energilagringssystemer" for denne boligen.

 • Boligen må være enebolig, rekkehus eller hytte. Boligblokker kvalifiserer ikke.

 • Du må enten ha elektrisk gulvvarme og/eller varmtvannsbereder installert i huset.

 • Strømmåleren må være plassert inne i huset.

Vil du vite mer om StrømKontroll™? Prøv strømkalkulatoren vår og se hvor mye du kan spare årlig på dine strømutgifter.

Dessverre oppfyller du ikke ett eller flere av kriteriene for å få StrømKontroll ™ kostnadsfritt installert.

Kriteriene for Gratis StrømKontroll™

 • Du må ha installert en elbillader (Zaptec, Easee eller Futurehome Charge) i løpet av de siste 10 månedene.

 • Du må være juridisk eier av boligen det søkes om.

 • Du kan ikke ha søkt om støtte fra Enova til "Pris- og effektstyrte energilagringssystemer" for denne boligen.

 • Boligen må være enebolig, rekkehus eller hytte. Boligblokker kvalifiserer ikke.

 • Du må enten ha elektrisk gulvvarme og/eller varmtvannsbereder installert i huset.

 • Strømmåleren må være plassert inne i huset.

Vil du vite mer om StrømKontroll™? Prøv strømkalkulatoren vår og se hvor mye du kan spare årlig på dine strømutgifter.

Dessverre oppfyller du ikke ett eller flere av kriteriene for å få StrømKontroll ™ kostnadsfritt installert.

Kriteriene for Gratis StrømKontroll™

 • Du må ha installert en elbillader (Zaptec, Easee eller Futurehome Charge) i løpet av de siste 10 månedene.

 • Du må være juridisk eier av boligen det søkes om.

 • Du kan ikke ha søkt om støtte fra Enova til "Pris- og effektstyrte energilagringssystemer" for denne boligen.

 • Boligen må være enebolig, rekkehus eller hytte. Boligblokker kvalifiserer ikke.

 • Du må enten ha elektrisk gulvvarme og/eller varmtvannsbereder installert i huset.

 • Strømmåleren må være plassert inne i huset.

Vil du vite mer om StrømKontroll™? Prøv strømkalkulatoren vår og se hvor mye du kan spare årlig på dine strømutgifter.

Dessverre oppfyller du ikke ett eller flere av kriteriene for å få StrømKontroll™ kostnadsfritt installert.

Kriteriene for Gratis StrømKontroll™

 • Du må ha installert en elbillader (Zaptec, Easee eller Futurehome Charge) i løpet av de siste 10 månedene.

 • Du må være juridisk eier av boligen det søkes om.

 • Du kan ikke ha søkt om støtte fra Enova til 'Pris- og effektstyrte energilagringssystemer' for denne boligen.

 • Boligen må være enebolig, rekkehus eller hytte. Boligblokker kvalifiserer ikke.

 • Du må enten ha elektrisk gulvvarme og/eller varmtvannsbereder installert i huset.

 • Sikringsskapet må være plassert inne i huset.

Vil du vite mer om StrømKontroll™? Prøv strømkalkulatoren vår og se hvor mye du kan spare årlig på dine strømutgifte

Ja! Du kvalifiserer til Strømkontroll med fri installasjon for kr 0,- 🥳 🎉

Klikk "neste" for å bestille

Velg farge


Kontaktopplysninger


Se videoen nedenfor for å finne ut hvordan dette tilskuddssystemet fungerer!

Se videoen nedenfor for å finne ut hvordan dette tilskuddssystemet fungerer!

Se hvordan det ser ut fra et finansielt perspektiv

Hvor mye betalte du for elbilladeren din inkludert installasjon?

Installasjonsprisen for laderen bør være minst 10,000 NOK
Du vil betale til elektriker for StrømKontroll: 9,995 NOK
Enova-tilskudd: 0 NOK
Futurehome-refusjon: 0 NOK
Kostnad etter Enova-støtte og refusjon:
0 NOK

Hva er StrømKontroll?

StrømKontroll™ er den komplette pakken som lar deg få full oversikt og kontroll over strømforbruket i hjemmet ditt.

Ved å styre de største lastene, som oppvarming , varmtvannsbereder og elbillader kan du redusere strømregningen med flere tusen per år. Pakken inneholder en Smarthub II, en HAN-sensor, en Termostat og et Puck Relé for bereder.

Finn ut mer på stromkontroll.no

Enova støtte

Enova-tilskuddet er en støtteordning fra Enova SF, som hjelper privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter med å gjennomføre energibesparende tiltak og investeringer i fornybar energi.

Enova gir tilskudd for ulike typer prosjekter innen energieffektivisering, fornybar energi, og utslippsfri transport, med mål om å redusere energiforbruk og klimagassutslipp i Norge.

Les mer

Bare i 2024 har mer enn 3000 av våre kunder mottatt refusjon fra Enova – det totale beløpet av refusjoner er mer enn 10 000 000 NOK!

Ikke vent lenger, få StrømKontroll gratis nå.

Få StrømKontroll gratis!


Få StrømKontroll gratis Q&A

Her finner du svar på vanlige spørsmål om vår spesialkampanje “Få StrømKontroll gratis!”

Hvorfor og hvordan er det gratis?

Dette produktet blir gratis etter støtte fra Enova-tilskudd og Futurehome refusjonskampanje. Kampanjen krever at du har installert en Zaptec eller Easee-lader de siste 10 månedene og at du er kvalifisert for Enova-tilskuddet kalt Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger.

Enova har et mandat for å hjelpe samfunnet med overgangen til grønn teknologi. Deres støtte dekker det meste av kostnaden for StrømKontroll-pakken og installasjonen. Futurehome støtter denne kampanjen ved å refundere den gjenværende kostnaden for StrømKontroll-pakken etter at Enova-tilskuddet er bekreftet.

Hvis Enova-tilskuddet ikke dekker hele kostnaden for StrømKontroll-pakken (9995 kr), vil Futurehome refundere kunden slik at den endelige kostnaden blir 0 kr.

Hvordan fungerer Enova-tilskuddet?

Vennligst les vilkårene og betingelsene for Enova-tilskuddet som er vedlagt.

Du MÅ søke om tilskuddet innen 12 måneder fra den eldste fakturaen du ønsker å kreve tilskuddet for. Enova vil kreve å se en spesifisert faktura for det utførte arbeidet (både EVSE-installasjon og StrømKontroll-installasjon). De vil be om det totale beløpet du søker om og se fakturaene som bevis for søknaden din. Disse lastes opp på deres nettside under tilskuddsnavnet Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger. Du kan starte søknaden her: https://tilskudd.enova.no/Tiltak/17

Enova er en statlig ledet organisasjon med formål å bidra til Norges klimaforpliktelser og omstillingen til lavutslippssamfunnet. I avtaleperioden 2021-2024 skal de bidra til reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030 og teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050.

Enova har refundert over 10,2 millioner kr i støtte til Futurehome StrømKontroll-relaterte produkter i 2024 alene (per 01.06.24).

Hva er StrømKontroll?

StrømKontroll™ er den komplette pakken som gir deg full oversikt og kontroll over strømforbruket i hjemmet ditt. Ved å justere de største lastene, som varme og varmtvannsbereder, kan du redusere strømregningen med flere tusen kroner. Pakken inneholder en Smarthub, en smart termostat, et fjernstyrt rele til VVB og en HAN-sensor.

StrømKontroll henter inn spotprisene fra Nordpool og deler døgnets 24 timer inn i de billigste og dyreste timene (ca. 50/50). Den vil automatisk åpne for strømbruk i de billigste timene og stoppe forbruk i de dyreste timene.

I tillegg rapporterer HAN-sensoren strømforbruket i sanntid slik at Smarthub kan pause enheter som bruker mye strøm for å senke effekttoppene dine og hjelpe til med å holde husholdningen under ønsket nettleiegrense. Dersom grensen ikke kan opprettholdes, får du melding i appen slik at du kan manuelt skru av andre enheter.

Hvordan fungerer Futurehome-refusjonen?

Du må ha bestilt StrømKontroll-pakken via kampanjesiden til Futurehome. Du må ha søkt og mottatt bekreftelse for støtte fra Enova for å kvalifisere til refusjon fra Futurehome. Når du har fakturaen for StrømKontroll-installasjonen fra elektrikeren din, kan du søke om støtte fra Enova. Etter behandlingstiden vil du motta en bekreftelse på støtte fra Enova. Denne bekreftelsen legger du sammen med din StrømKontroll-faktura og fyller ut refusjonssøknaden via Futurehome sin side (sendes til deg via e-post). Vi vil behandle søknaden din og refundere mellomlegget du har betalt for ditt StrømKontroll-system.

Hvor lang tid tar det å få installert?


Det er ekstremt viktig at du får dette installert før tidsfristen til Enova. Tidsfristen er på 12 måneder fra tidligste faktura. Det betyr at fakturaen fra din elbilladerinstallasjon MÅ være innenfor 12 måneder fra installasjonen av StrømKontroll og Enova-søknaden.

Selve installasjonen av StrømKontroll bør ikke ta mer enn 1-2 timer, og installasjonskostnaden vil bli dekket av kampanjen.

Hva skjer hvis jeg ikke får Enova-støtte?


Hvis du ikke er kvalifisert for Enova-tilskuddet, vil du ikke være kvalifisert for Futurehome-refusjonen. Enova er godt kjent med Futurehome og StrømKontroll. Les gjennom vilkårene for tilskuddssøknaden for å sikre at du er kvalifisert. Det er svært få grunner til at en person som installerer StrømKontroll ikke skulle kvalifisere for tilskudd fra Enova. Hovedsakelig er det at personen har søkt om dette tilskuddet tidligere eller at det er søkt i forbindelse med en utleiebolig. Les vilkårene her: Vedlegg.

Jeg har ikke en varmtvannsbereder/gulvvarme?

For å kvalifisere for Enova-tilskuddet og Futurehome-refusjonen, må du ha minst 2 enheter koblet til Smarthub som kan styres av Smarthub. Disse enhetene må kontrollere ‘tunge laster’ på minst 1,5 kW. For eksempel en EVSE + 1 termostat, eller EVSE + 1 varmtvannsrele (eller Høiax smart bereder) eller 1x termostat + 1x varmtvannsrele (eller Høiax smart bereder) eller 2x termostater.

Kombinasjonen er ikke så viktig så lenge du har 2 punkter som styres og har Smarthub og HAN-sensor slik at StrømKontroll-funksjonen kan operere. Hvis du ikke har dette, vil du ikke være kvalifisert for denne kampanjen.

Strømmåleren min står utendørs i tilkoblingsskap, hvorfor kan jeg ikke få StrømKontroll™ med fri installasjon til kr 0?

Oppsett av StrømKontroll i boliger og hytter med strømmåler i utendørs tilkoblingsskap krever noe ekstra arbeid av elektriker da energimåler må kables med nettverkskabel fra tilkoblingsskap til SmartHub. Endelig pris avhenger av tilgjengelig plass i eksisterende trekkerør mellom tilkoblingsskap og boligen. Ta kontakt med din elektriker for å få et tilbud på StrømKontroll™ for din bolig.

Jeg har allerede en Easee Equaliser / Zaptec Sense eller Tibber Puls måler, hvorfor må jeg bruke en Futurehome HAN måler?

Futurehome sin HAN måler er på noen måter lik den måleren du allerede har, men den må brukes for å kunne ta i bruk StrømKontroll funksjonen til Futurehome. Det er flere grunner til dette som du kan lese i artikkelen under. Noen kunder prøver å bruke begge via en “splitter” men dette kan begrense effekten av måleren din da den risikerer å ikke få nok spenning til å kommunisere med din Smarthub.
Les mer i artikkelen her:
https://support.futurehome.no/hc/no/articles/19838801836061

Futurehome Refusjonsskjema

Hvis du er kvalifisert til å få refusjon fra Futurehome, vennligst klikk på knappen nedenfor og fyll ut skjemaet.

Få refusjon fra Futurehome
photo
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0.00