FUTUREHOME CHARGE - EV CHARGER FROM FUTUREHOME Les mer

Factlines

Vår virksomhet benytter Factlines’ løsning og tjenester i vårt arbeid med sikring av leverandørkjeden med hensyn til brudd på etiske retningslinjer.

Om Factlines

Factlines er et norskeid, uavhengig selskap, og er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i leverandørkjeder. Factlines rådgir, utvikler og produserer tjenester med digital støtte for å få effektiv og etterprøvbar informasjon direkte fra leverandører og underleverandører. Factlines bistår også med leverandørkvalifisering, har solid erfaring med å vurdere risiko i kjeden og tilrettelegger for nødvendige oppfølgingsprosjekter.

Kartlegging av leverandører

Kartleggingen som gjennomføres i Factlines er basert på en metode utviklet gjennom flere års erfaring og metodeutvikling, blant annet i offentlig utviklingsprosjekt (OFU) i samarbeid med Helse Sør-Øst fra 2013 til 2015.

Vår virksomhet gjør en årlig informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørenes kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Innhentingen gir grunnlag for analyse om god praksis er etablert for å overholde virksomheten sine egne kontraktsbestemmer, LoA §5, Åpenhetsloven og eventuelt andre bestemmelser.

Risikoeksponering knyttet til produksjonsland er bygget på flere kilder. Blant annet ITUC og Transparency International. Disse indeksene sammenlignes med leverandørens egenvurdering; dette benyttes som sjekkpunkt ved avvik fra offisielle vurderinger.

Undersøkelsene er i første rekke fokusert på direkte leverandør og produsent/produksjonssted, men tar også for seg leverandørenes egen praksis og henter opplysninger om deres rutiner og prosedyrer for å følge opp hele kjeden.

Videre kartlegges hvorvidt leverandørene har gjennomført egenrapportering, forbedringsprosjekter og/eller inspeksjoner på produksjonssted. Det blir også spurt om leverandørens status ift styringssystemer for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, og samfunnsansvar, samt politikk mht konfliktmineraler. Forhold rundt arbeiderrettigheter og anti-korrupsjon blir også kartlagt.  Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer og er pålagt å opptre i henhold til disse, inkludert at de selv må sikre sin produksjon, sine innkjøp og leveranser.
Dersom egenrapportering eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp gjennom henvendelser til leverandør.

Avhengig av omfang og risiko vil avvik kunne avstedkomme opprettelse av forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandør og øvrige aktører i kjeden.

Kontaktskjema

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0.00