FUTUREHOME CHARGE - EV CHARGER FROM FUTUREHOME Les mer

Hva koster det å lade elbilen på ladestasjonen? Avslører hemmelige tips for å spare penger!

I lys av energiomstillingen og elektrifiseringen av samfunnet blir elbiler stadig mer populære. Men for å kunne utnytte det fulle potensialet, er det nødvendig å forstå ladeprosessen samt de tilknyttede kostnadene. Denne ekspertartikkelen fokuserer på nøkkelaspektene ved lading av elbiler ved ladestasjoner, og gir omfattende informasjon om hva det koster å lade en elbil.

Typer ladestasjoner

Offentlige ladestasjoner

Offentlige ladestasjoner er tilgjengelige for alle eiere av elbiler. De deles inn i tre hovedtyper:

  • AC-ladestasjoner (vekselstrøm) – AC-ladestasjoner gir lading av kjøretøyet ved å omforme vekselstrøm fra strømnettet til en likestrøm som er egnet for bilens batteri. Disse er mest vanlige og har varierende effektnivåer som påvirker ladehastigheten.
  • DC-ladestasjoner (likestrøm) – DC-ladestasjoner muliggjør rask lading av elektriske biler ved å tilføre likestrøm direkte til kjøretøyets batteri. Disse er ideelle for langdistansereiser, da de betydelig reduserer ladetiden.
  • Hurtigladestasjoner (rask DC) – dette er de nyeste stasjonene som tilbyr ekstremt rask lading, slik at en betydelig del av batteriet kan lades på bare noen titalls minutter.

Private ladestasjoner

Private ladestasjoner er vanligvis plassert på eierens eiendom. De kan være mer kostbare å installere, men gir bekvemmelighet med lading til enhver passende tid.

Ladekostnader

Kostnaden for elektrisk energi

Kostnaden for å lade en elbil avhenger av flere faktorer, som lokale priser for elektrisk energi og ladestasjonstypen. Likestrøm (DC) er ofte dyrere enn vekselstrøm (AC), men muliggjør mye raskere lading.

Avgifter ved offentlige ladestasjoner

Mange offentlige ladestasjoner tilbyr ulike modeller for avgifter, for eksempel tidsbaserte avgifter, avgifter basert på mengden levert energi eller månedlige abonnementer. Det er viktig å gjøre seg kjent med stasjonens vilkår før lading påbegynnes.

Ladestrategier for å spare energi

Valg av riktig ladestasjon

Valg av riktig ladestasjon avhenger av dine behov. Hvis du har tid, kan AC-ladestasjoner være mer økonomiske, mens DC-stasjoner er mer hensiktsmessige når det haster med ladingen.

Planlegg ladingen

Planlegging av reiser med tanke på ladestasjoner er nøkkelen til å spare tid og kostnader. Bruk av navigasjonsapper som tar hensyn til ladestasjoner, vil hjelpe deg å unngå unødvendige stopp.

Ladepraksis

Riktig tilkobling av laderen

Ved lading på offentlig ladestasjon, forsikre deg om at laderen er riktig tilkoblet kjøretøyet. Moderne elektriske biler har sikkerhetssystemer som beskytter mot feil tilkobling.

Fjerning av lader fra bilen

For å fjerne laderen fra elbilen, følg produsentens instruksjoner for kjøretøyet. Dette krever vanligvis låsing opp av laderen ved hjelp av en mobilapp eller en knapp inne i bilen.

Batteri og ladetid

Batteriet og ladetid avhenger av batterikapasiteten, ladestasjonens effekt og ladestand. Vær oppmerksom på at hurtiglading kan føre til større batterislitasje på lang sikt.

Hjemmelading – nye normer for for bruk av vanlig stikkontakt 

Retningslinjene for hjemmelading av elbill i Norge ble endret 1.juli 2022, og gjelder såkalte elektriske lavspenningsinstallasjoner. Disse består i at det ikke lenger er mulig å installere en jordet husholdningskontakt for bruk til daglig eller regelmessig lading av elbil. Det betyr at dersom lading er formålet med installasjonen, må du installere en ladeboks med Type 2-kontakt. Les mer om retningslinjene på norsk elbilforening websider

Elbilen - strømpris

Elbillading – hva koster det?

Her er noen punkter du bør være oppmerksom på:

  • Ladekostnader for biler – en av hovedbekymringene for eiere av elbiler er ladekostnadene. Disse kostnadene avhenger av flere faktorer, som strømprisen, typen ladestasjon og ladehastigheten. Det er viktig å forstå hvordan disse faktorene påvirker kostnadene knyttet til bruk av elbiler.
  • Beregning av kostnader (kroner per kWh) – for å beregne kostnadene for lading av en elektrisk bil, kan du multiplisere mengden bruk av strøm (i kWh) med enhetsprisen for elektrisitet. Du bør også ta hensyn til eventuelle avgifter ved ladestasjonen, som tidsbaserte gebyrer eller ekstra kostnader for bruk av infrastrukturen.
  • Besparelser sammenlignet med konvensjonelle kjøretøy – det er verdt å merke seg at til tross for de initielle høyere kostnadene for å kjøpe elbiler, kan brukere spare betydelige beløp på drivstoff, siden ladekostnadene vanligvis er mye lavere enn kostnadene for å fylle bensin eller diesel.
  • Initiativer og skattefordeler – i Norge finnes det ulike initiativer og skattefordeler for brukere av elbiler, som ytterligere kan påvirke kostnadene ved å eie og bruke slike kjøretøy. Det er verdt å undersøke dette nærmere for å dra nytte av tilgjengelige fordeler.

Elbil og kostnader – oppsummert

Å lade en elbil er ikke komplisert, men det krever at man har en viss forståelse for enkelte ting ting. Et av disse er kostnadene, som avhenger av faktorer som type ladestasjon og enhetsprisen på strøm (kroner per mil). Det er imidlertid verdt å understreke at det er økonomisk lønnsomt å bytte til elbil på lang sikt.

Tilbake til listen
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0.00