Hva er Enova? En guide til energi og miljøstøtte i Norge

I dagens stadig mer miljøbevisste samfunn, hvor bærekraftige valg er av økende betydning, spiller Enova en sentral rolle i å støtte og fremme energi og miljøtiltak i Norge. Denne artikkelen vil utforske hva Enova er, og hvordan du kan dra nytte av støtteordningene deres for å gjøre ditt hjem mer energieffektivt og miljøvennlig. Vi vil spesielt se på hvordan du kan søke om Enova-støtte for ulike energitiltak, inkludert varmepumper, solceller, elbilladere og smart strømstyringssystemer.

Så, hva er Enova?

Enova er et norsk statlig foretak som ble opprettet med det formål å støtte opp under energiomstillingen og fremme bærekraftig energibruk. Enova jobber aktivt for å motivere både privatpersoner og næringslivet til å ta i bruk energiløsninger som reduserer klimagassutslipp og bidrar til et mer bærekraftig energisystem.

Enova oppnår dette ved å tilby økonomisk støtte og insentiver til prosjekter som bidrar til energieffektivisering, bruk av fornybar energi, og utvikling av nye, innovative løsninger. Støtteprogrammene strekker seg over ulike sektorer, inkludert boliger, industri, transport og næringsliv.

Enova har i februar 2022 innført en støtteordning til smart strømstyring i boliger. Enova tar 35 %, opp til maksbeløp 10.000 kronerav kostnaden du har hatt med investeringen i boligen. Hva sa du? Får jeg tilbake penger for å investere og spare penger og miljøet? Det stemmer!

Hva trenger du for å søke støtte?

  • Den som søker må være juridisk eier av boligen.
  • Systemet må kunne styre minst to laster. (For eksempel to smarte termostater)
  • Installasjon må være utført av en fagperson.

Energitiltak støttet av Enova

Spar penger og energi med Enovas støtte til varmepumpe

En av de mest populære og kostnadseffektive energitiltakene støttet av Enova er installasjon av varmepumper. Varmepumper utnytter energien i luft, vann eller jord for å produsere varme til oppvarming av boliger og tappevann. Enova gir betydelig økonomisk støtte for installasjon av varmepumper, noe som ikke bare reduserer investeringskostnadene, men også energiforbruket over tid.

For å søke om Enova-støtte for varmepumper, må du først sørge for at installasjonen oppfyller Enovas kriterier. Dette kan inkludere at varmepumpen er energieffektiv og installert av kvalifiserte fagfolk. Deretter kan du enkelt søke om støtte på Enova sin nettside. Enova vurderer søknaden din og gir støtte basert på de fastsatte retningslinjene.

Enovas støtte til solceller – din vei til bærekraftig energi

Solenergi representerer en ren og bærekraftig energikilde, og Enova gir støtte til installasjon av solcelleanlegg for både privatpersoner og bedrifter. Solcelleteknologien har blitt stadig mer tilgjengelig og kostnadseffektiv, og Enova bidrar til å redusere den økonomiske barrieren ytterligere gjennom sine støtteordninger.

Når du vurderer å installere solceller og søker om Enova-støtte, er det viktig å være oppmerksom på at solcelleanlegget må være tilknyttet strømnettet. Enova gir støtte basert på hvor mye elektrisitet solcellene produserer, og søknaden din vil bli vurdert i henhold til Enovas retningslinjer for solenergistøtte.

Enovas støtte til elbillader – lading for fremtiden

Med økende antall elbiler på veiene blir installasjon av elbilladere stadig viktigere. Enova gir støtte til både private og bedrifter som ønsker å installere elbilladere, og støttebeløpet kan variere avhengig av om det er en standardlader for elbiler eller en mer avansert hurtiglader.

For å søke om Enova-støtte for elbillader, må du sørge for at laderen oppfyller Enovas krav og standarder. Dette inkluderer ofte krav til ladeeffekt, tilknytning til strømnettet, og samsvar med gjeldende forskrifter. Når kravene er oppfylt, kan du enkelt sende inn søknaden på Enova sin nettside.

Enovas smarte strømstyring – styr hjemmet ditt på en intelligent måte

I tillegg til støtte individuelle energitiltak, tilbyr Enova også støtte for smarte strømstyringssystemer, som for eksempel vårt flaggskipprodukt Smarthub II. Dette omfatter løsninger som lar deg overvåke og styre energiforbruket i hjemmet ditt på en intelligent måte. Smart strømstyring gir deg muligheten til å optimalisere bruk av elektriske apparater, belysning og oppvarming for å redusere strømforbruket og dermed kostnadene.

Når du vurderer å implementere smart strømstyring i hjemmet ditt, kan Enova-støtte være et betydelig insentiv. Dette gjelder spesielt hvis løsningen inkluderer avanserte funksjoner som tidsstyring, fjernstyring via mobilapplikasjoner, eller integrasjon med andre smarte enheter i hjemmet ditt.

Kombinasjoner av subsidierte produkter

Det er flere kombinasjoner som utgjør en pakke som er godkjent for støtte fra Enova. Pakken kan blant annet inneholde følgende:

  • 1 Smarthub, 1 HANsensor og 2 smarte termostater
  • 1 Smarthub, 1 han sensor, 1 smart termostat og 1 smart styring av varmtvannsbereder
  • 1 Smarthub, 1 HAN-sensor, 1 smart styring av varmtvannsbereder og 1 smart styring av elbillader.

‍Det finnes flere kombinasjoner som møter kravene for Enova-støtte. Følg med på bloggen vår, vi vil snart legge ut en oppdatert liste med forskjellige pakker som møter kriteriene til Enova. Du kan også melde deg på energinyhetsbrevet vårt hvor du får tilsendt strømguiden og mer informasjon om produktpakkene.

Hva hvis jeg har andre smarte produkter?

I tillegg til produktene som kvalifiserer deg for støtte, kan du også få dekket andre smarte produkter som du installerer i hjemmet ditt. Dette gjør hjemmet ditt mer strømeffektivt, men gjør også hjemmet ditt mer komfortabelt og smart. Disse produktene inkluderer en Smarthub, en modusbryter, en temperatursensor og mer. Se listen nedenfor og se hvilke produkter du kan få støtte for i tillegg til de to lastene.

Merk at du kan søke støtte for 12 måneder tilbake i tid om du tidligere har kjøpt enheter som går inn under støtten.

Hva hvis produktene er eldre enn 12 måneder?

Hvis du har produkter, slik som Smarthuben som er eldre enn 12 måneder, men som fortsatt trengs for at du kan søke så legg ved dokumentasjonen som du trenger for å få utbetalt støtte. Selv om du ikke får støtte for de produktene, trengs de fortsatt for å møte kriteriene for støtte og dokumentasjonen må derfor legges ved.

  • Meld deg på energinyhetsbrevet her.
  • Les mer om kravene og søk om støtte her.
  • NB. Denne Enova-støtten gjelder også hytter.
Tilbake til listen
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0.00